Phromnia Rosea

Phromnia Rosea
Uit Madagaskar behoord tot de familie van de Flatidae, onderorde Auchenorrhyncha – Cicaden. Cicaden zijn een groep van insecten die vertegenwoordigd wordt door ongeveer 4 0.000 verschillende soorten. Cicaden vormen een onderorde die behoort tot de orde van de halfvleugelige (Hemiptera). De Nederlandse naam cicade is afkomstig uit het Latijn en betekent 'boomkrekel'. Ze komen wereldwijd voor en zijn te vinden in uiteenlopende biotopen. Het enige continent waar geen cicaden leven is Antarctica. Veel soorten leven in uitgesproken graslanden waar ze grassen uitzuigen maar ook zijn er soorten die specifiek van kruidachtige planten leven en andere soorten leven op houtige planten als bomen. Sommige soorten hebben zich aangepast op het leven in droge en schrale gebieden, zoals bergstreken. De flatiden worden in andere talen wel “vlinder-cicaden” genoemd omdat ze voor cicaden vrij grote en vaak gekleurde vleugels hebben. Veel soorten blijven klein.