Admiraal

Vanessa atalanta

Admiraal (Vanessa atalanta)
De atalanta (Vanessa atalanta) is een dagvlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen, parelmoervlinders en weerschijnvlinders. Dat dit een bekende vlinder is blijkt wel uit het feit dat hij niet minder dan drie Nederlandse namen heeft, behalve de meest gebruikte ook nog Nummervlinder en Admiraal.

 

Aan de onderkant van de achtervleugels staan bij de wortel een paar zwarte lijntjes die op de cijfers 78 of 98 lijken en de fraaie rode banden zullen hem wel de rang van vlootvoogd bezorgd hebben. De Atalanta is een van onze bekendste trekvlinders. Hij is in geen enkel stadium tegen ons winterklimaat bestand en moet dus elk voorjaar opnieuw vanuit Zuid-Europa naar noordelijker gebieden migreren. Het aantal dat ons zo bereikt, is vrij klein. Maar ze leggen hier eieren en daaruit ontwikkelt zich de generatie die in juli en begin augustus vliegt. Ook deze plant zich weer voort en van eind augustus tot ver in oktober zien we dan de fraaie verse vlinders op onze herfstbloemen of op afgevallen fruit, ook wel op bloedende bomen. Een deel van de herfstvlinders trekt weer zuidwaarts en de rest komt naarmate het weer ongunstiger wordt, om. Het wijfje legt nooit meer dan een ei op de onderkant van een brandnetelblad met voorkeur voor brandnetels op natte tot vochtige plaatsen in de volle zon. De rups knaagt de bladsteel gedeeltelijk door en de randen van het omlaag hangende blad spint hij nu aan elkaar. Wie er goed op let, ziet die kokertjes makkelijk. De meeste rupsen sterven hier in de late herfst. Toch is deze schuilplaats natuurlijk geen afdoende bescherming tegen sluipwespen. In België is de voedselplant vooral de grote brandnetel (Urtica dioica) en kleine brandnetel (Urtica urens) die hier overal voorkomen. Ook klein glaskruid (Parietaria judaica) en groot glaskruid (Parietaria officinalis) dit zijn vaste planten, die behoren tot de brandnetelfamilie (Urticaceae). Deze planten komen oorspronkelijk uit Midden en Zuidoost Europa en Zuidwest Azië. De vlinder komt niet alleen in Europa, maar ook in Noord Afrika en in Noord Amerika voor, bovendien op de Atlantische eilanden voor de Afrikaanse kust. De soort kan in Zuid-Europa in alle stadia overwinteren; in België overwintert de soort incidenteel als vlinder.

Uitgiftedatum 25 maart 2013
Formaat van de postzegel : 30 mm x 25 mm
Illustrator Marijke Meersman